stilnox lek

Co to jest Stilnox? To tabletka, która jest przeznaczona do szybkiego leczenia bezsenności u pacjentów w wieku 18 lat i starszych, u których bezsenność powoduje niepełnosprawność i silny niepokój. Nie prowadź pojazdu dłużej niż 1 godzinę. Leczenie powinno być możliwie najkrótsze, gdyż im dłuższy okres leczenia, tym większe ryzyko uzależnienia. Jak działa lek Stilnox?

Nie używaj leku Stilnox, jeśli:

  1. Badany ma uczulenie na zolpidem lub którykolwiek z jego składników.
  2. Ostra i/lub ciężka niewydolność oddechowa.
  3. Miastenia gravis.
  4. Ciężka niewydolność wątroby.
  5. Zespół bezdechu sennego.
  6. Długotrwałe leczenie.

Ostrzeżenie i strach przed działaniem leku. Przed zastosowaniem Stilnox należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli bezsenność utrzymuje się po 7–14 dniach leczenia, może to wyglądać na chorobę psychiczną lub fizyczną wymagającą regularnej diagnostyki lekarskiej.

Choroba wątroby. Jak działa Stilnox? Nie należy stosować preparatu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Stosowanie leku Stilnox u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby może powodować encefalopatię.

Zaburzenia psychiczne: Podobnie jak nowsze leki nasenne, zolpidem osłabia ośrodkowy układ nerwowy. W drugim dniu stosowania leku Stilnox może wystąpić zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń psychomotorycznych, w tym zaburzeń zdolności prowadzenia pojazdów.

Podsumowując lek, jak działa lek Stilnox? Leczenie powinno być możliwie najkrótsze, gdyż im dłuższy okres leczenia, tym większe ryzyko uzależnienia – zobacz więcej informacji nt. leków na stronie ABCleczenia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *